Niki쌤
Niki쌤
其他

Niki쌤

初中階首選 | 快速入門 | 貼地教學
  • (1)|12位學生
導師介紹
多年韓語教學經驗,獲學生好評 6 年字幕組經驗,緊貼韓國文化 豐富口譯經驗,掌握韓國職場文化
  • 學生評價
  • (1個評價)
5.0
導師分數
5.0
導師分數
100%
0%
0%
0%
0%

Niki쌤

初中階首選 | 快速入門 | 貼地教學