JUPAS計分遊戲!你真係識玩?

AfterSchool
AfterSchool 2019年01月28日
DSE考生注意! 中大最新靈活收生措施   中大於2019年起將採用靈活收生措施,包括採納「文憑試擇優分數轉換表」丶非學術範疇上有卓越表現的計劃,並增加入學面試機會。

DSE考生注意! 中大最新靈活收生措施


中大於2019年起將採用靈活收生措施,包括採納「文憑試擇優分數轉換表」丶非學術範疇上有卓越表現的計劃,並增加入學面試機會。


1. 有星有分加?

繼港大去年宣佈調整Jupas入學計分方法,中大於昨天亦公佈類似的「文憑試擇優分數轉換表」,考獲5級的同學會獲額外加0.5分(5.5分);考獲5*級額外加1分(7分);考獲5**級額外加1.5分(8.5分)。此新計分機制適用於所有中大本科生課程(醫學和環球醫學領袖培訓專修課程除外)。


影響?

新機制下擴闊了成績平均優秀的學生的成績差距,無疑令某一兩科表現突出同學獲較大取錄機會,而新機制有可能拉高收分標準,對收生分數邊緣嘅同學而言更是惡耗。


2. 靈活收生=彈性收生?

另外,在靈活收生措施下,於非學術範疇上有卓越表現的計劃受薦的同學亦可獲特別入學考慮。例如,同學透過計劃獲得有條件取錄,但DSE未能達到有條件取錄的成績。若同學於非學術範疇上被視作「卓越成就」,且表現到對該學系的濃厚興趣,同樣有機會在DSE成績放榜後取得特別入學考慮。


但同學們需要留意,靈活收生不等於彈性收生靈活收生要求同學達到DSE的基本入學成績(即3322+33),而彈性收生則指同學整體成績優異,但有一科「失手」而未能達標,仍有機會被取錄。


來年會接受彈性收生的大學/學院:

  • 香港中文大學(工程學院及理學院):未考獲3322+33,但應考至少三科STEM相關選修科(科學、科技、工程及數學)並考獲至少三粒星的同學就可獲學院特別考慮(有關學科需要在Jupas放在較前的志願)

  • 城市大學:會考慮接受其中一科的成績不達標,但其他5科取得平均5*級成績的同學(有關學科需要在Jupas放在band A)

  • 科技大學特別考慮/額外提供面試機會畀一科成績不達標,但其他科目合共取得5粒星嘅同學(有關學科需要在Jupas放在band A)

  • 理工大學:會考慮取錄一科不達標,但取得三個5**並成功通過入學面試的同學(有關學科需要在Jupas放在band A)


3. 入學面試加分位

現時超過80%中大課程在遴選過程中設有入學面試,於2019年開始,中大各課程將安排更多入學面試,以了解申請人特質、報讀課程的動機和目標,同學可以好好把握面試機會,於考官面前留個好印象!


希望呢篇文可以幫到你喇!


閱讀更多
今個星期三(10/7)就係2019 DSE成績放榜嘅大日子啦!身為 19 DSE嘅考生難免會覺得緊張!但無論結果係點,每個人都應該準備好相應嘅對策,到時遇到咩情況都識應對,就唔會咁慌張啦!

19 DSE放榜—終極懶人包

AfterSchool

2019年07月09日

12
留意到身邊有啲同學,榜都未放就已經準備定重考DSE,當中有啲係戲言,但原來每屆DSE都會有成幾千名自修生(當中唔少都係重考生)!然而唔係個個都可以透過重考如願升分,讀到心儀學科。小編我都重考過DSE,係決定重考前都做過唔少資料搜集同聽一啲過來人嘅意見同經驗之談,以下呢篇嘢我會幫你分析下重考DSE嘅優劣同埋你應該要考慮嘅重點!

DSE重考優劣—詳細分析

AfterSchool

2019年07月09日

6