【JUPAS 計分 =/= DSE 計分?】2024更新 八間大學對 DSE 甲乙丙類科目計分比重一覽!

AfterSchool
AfterSchool 2024-1-2 127,804
DSE 計分同 JUPAS 計分係兩回事,AfterSchool 為大家整合咗唔同大學對 DSE 甲乙丙科目嘅 JUPAS 計分比重同彈性收生安排,立即查閱詳情!
DSE 計分相信絕大部分人都知曉,但 JUPAS 計分卻嚟得複雜好多,兩者之間唔可以就咁對換分數,唔同大學都有佢哋嘅 JUPAS 計分方法,例如某啲大學對於 DSE 英文科有特別比重,某啲就無;加上 2018 年起部份院校推出咗彈性收生安排俾啲唔合 DSE 最低標準「332A2」嘅考生,所以今次  AfterSchool 小編就整合咗各大學 JUPAS 基本計分方法同埋相關嘅彈性收生安排,仲有一啲彈性收生嘅注意事項,幫大家更了解 JUPAS 計分同收生制度!
如果想知更詳細 JUPAS Admission Score 嘅資訊,同埋各院校面試嘅安排,可以睇吓呢篇:【八大院校入學要求 2024 】8大政府資助(UGC)及兩大自資大學 JUPAS Admission Score 收生要求

DSE 計分和 JUPAS 計分有咩分別?

Credit: unsplash @kellysikkema
Credit: unsplash @kellysikkema
大家都知道喺香港中學文憑試 DSE 入面,5** = 7 分5* = 6 分5 = 5 分⋯⋯如此類推。
但喺 JUPAS 計分世界,唔同院校都會有各自嘅計分方法,例如同樣為 5** 的 DSE 成績,中文大學 CUHK 會當作 8.5 計算,而城市大學 CityU 只會當作 7 分計算。唔好睇小呢 1.5 分嘅差異,往往就係決定你有無 Offer 嘅關鍵因素!
舉個例子:
依家有兩位同學都想讀CUHK嘅同一個課程,
A同學分數:555A55(3個核心科目 + 1個公民與社會發展科 + 2個選修科)
B同學分數:5**55A53(3個核心科目 + 1個公民與社會發展科 + 2個選修科)

假如用傳統DSE換算方法去計,佢哋兩個都會係 25 分;但因為CUHK對於5**同學有特別計算方法(計8.5分而非7分),所以最終結果 A 同學得到 25 分B 同學得到 26.5 分,喺撇除其他因素下,該課程將會優先取錄 B 同學 > A 同學!

八間大學最低收分要求

一般而言,但凡係「學士學位課程」最低收生要求都係「332A2」,亦即係中文、英文要3數學要2公民與社會發展科要A(達標)一門選修科要2(亦有大學如HKU、CUHK等已開始要求考生需要有兩門選修科,即332A22);不過由 2018 年起,部份院校公佈咗彈性收生安排,呢個新安排幫到學生即使未達到院校嘅最低入學要求,但喺其他科目表現出眾或達到院校其他指定要求,都有機會獲得面試和被取錄!
P.S.「高級文憑課程 High Dip」及「副學士課程 Asso」最低要求為「222A2」
然而,雖然話就話有彈性收生,但若非某科目表現超級奪目,一般而言小編都會鼓勵大家全面提升分數,喺有信心達到332A2最低要求之後再重點提升個別科目成績,綜合成績考得越高分,自然越有機會入讀八大啦!
8間資助大學(八大)已公布2024年起修改一般入學要求,一致決定文憑試考生須在4個核心科目(中、英、數及「公民與社會發展科」)達「332A」成績,同時在1/2個選修科達指定成績(6間大學包括港大、中大、城大、科大、理大及浸大,均要求學生在2選修科達3級成績,嶺大及教大則要求達2級成績)。

註:數學延伸部分單元一或二(M1或M2)已可計作為一個完整選修科

課程額外收生要求

另外同學亦要留意返,每個課程或者會有自己嘅額外收生要求,例如 PolyU 嘅醫療化驗科優先考慮有讀 M1 / M2 / 化學 / 生物嘅同學,或 HKU 嘅醫科必須要讀物理/化學/生物其中一科,並且英文要有 4 以上等等。
又或者可以㩒以下嘅 link 去各大院校嘅 JUPAS 網站:
HKU JUPAS | CUHK JUPAS | HKUST JUPAS | CityU JUPAS | PolyU JUPAS | HKBU JUPAS | LU JUPAS | EdU JUPAS | SSSDP JUPAS

中學文憑試可報考嘅科目

對於 JUPAS 而言,唔同類別嘅 DSE 科目計分方法都有唔同。雖然唔少考生主要都係報考核心科目同甲類科目,但我哋都會講埋另外兩類科目,畀少數考生都有得參考吓。

甲類:高中科目

包括中國語文、英國語文、數學、通識、中國文學、英語文學、經濟、倫理與宗教、地理、歷史、旅遊與款待、企業、會計與財務概論、健康管理與社會關懷、資訊及通訊科技、音樂、體育及視覺藝術
 • 如果自修生想報考生物/化學/物理/組合科學/綜合科學/科技與生活,必須證明以前曾經應考果個科目嘅文憑考試,或相等程度嘅公開考試。

乙類:應用學習科目

包括創意設計、媒體、商業、工業、應用科學等應用學習課程,一般情況下只畀學校考生報考。

丙類:其他語言

包括法語、德語、印地語、日語、西班牙語及烏爾都語。

香港大學 The University of Hong Kong

Credits: https://www.master-insight.com/香港大學校園舊建築/
Credits: https://www.master-insight.com/香港大學校園舊建築/
1. 核心科目同甲類科目嘅分數表:HKU拎5或以上嘅成績個分數係有加乘,拎到5*就有7分,5**有8.5分,變相更容易吸引個別科目成績突出嘅學生,亦係港大搶真正頂尖人才嘅策略
Grade123455*5**
JUPAS計分12345.578.5
2. 對於乙類學習應用科目,港大唔會有任何計分。
3. 丙類其他語言課程計分:HKU 同樣對成績優異 (Grade A 同 B) 嘅畀分都相對高
GradeEDCBA
JUPAS計分12.545.57

港大個別課程有特別嘅JUPAS計分,詳情可以睇返港大網站
彈性收生安排
即使文憑試核心科目成績未達到最低入學要求(即「332A」),但喺其他科目或範疇表現非常出眾嘅考生,HKU唔同學院都會視乎情況考慮取錄,過往已經有類似情況嘅成功例子。
港大亦都提供咗啲彈性安排畀合資格非華語文憑試考生,用下面其中一個中文考試成績作為中國語文科成績,以符合大學最低入門要求。
 1. 國際中文科考試(例如GCE、GCSE、IGCSE等)或;
 2. 文憑試乙類:應用學習中文成績
如果曾應考兩科或以上相關中文科考試(包括中國語文科),港大會考慮成績好啲個科。

香港中文大學 The Chinese University of Hong Kong

Credits: https://www.cuhk.edu.hk/chinese/
Credits: https://www.cuhk.edu.hk/chinese/
1. 核心同甲類科目嘅成績:中大 JUPAS 計分同港大係一樣* ,優異成績有加乘
Grade123455*5**
JUPAS計分12345.578.5
2. 如果喺乙類學習應用科目拎到優異成績,CU部份課程會對指定科目有額外加分,呢點係港大無。
3. 丙類其他語言課程:中大計分方法明顯無咁有優勢,即使你攞咗A,都只係等同JUPAS嘅5分。
GradeEDCBA
JUPAS計分12345
*唔適用於中大內外全科醫學士課程及內外全科醫學士課程環球醫學領袖培訓專修組別,JUPAS分數會同DSE計分一樣,無優異成績加乘。
如果想了解更多中大收分,可以睇返中大嘅招生網站

彈性收生安排
即使科目成績唔達最低要求「332A」,以下情況CU都有可能有相關學系嘅面試機會同取錄通知:
 1. 喺文憑試報考咗至少三科STEM類選修科目*,而呢啲科目共拎到至少3粒星(3科皆星或者1科雙星加一科單星),同埋要將有關學科放喺聯招申請較前志願
  *生物、化學、物理、數學(必修部分)、數學(延伸1或2)、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技及設計與應用科技

香港科技大學 Hong Kong University of Science and Technology

Credits: https://hkust.edu.hk/zh-hant/visit/campus-highlights
Credits: https://hkust.edu.hk/zh-hant/visit/campus-highlights
1. 核心科目同甲類科目:UST明顯同港大、CU 計分方法唔同,反而同DSE計分一樣,5**都係得7分
Grade123455*5**
JUPAS計分12345.578.5
2. 乙類應用學習科目:科大同港大一樣,完全唔計分
3. 丙類語言科目:科大同港大一樣對呢類科目成績好嘅學生有優勢,Grade A有7分


GradeEDCBA
JUPAS計分12.545.57
UST有啲理學院同工學院嘅科目有另外嘅分數計算比重,詳細可以直接用科大文憑試分數計算器計吓自己嘅JUPAS分數。

彈性收生安排
如果中學文憑試拎唔到「332A33」最低入學要求(六科其中一科唔達標),但以下兩種情況UST依然有特別考慮:
 1. 其餘5科共拎到5粒星
 2. 將理學院或工學院擺喺聯招志願Band A,而且喺應考嘅STEM類選修科目* 共攞到3粒星
  *生物、化學、物理、數學(必修部分)、數學(延伸1或2)、組合科學、綜合科學、資訊及通訊科技及設計與應用科技

香港理工大學 The Hong Kong Polytechnic University

Credits: https://www.polyu.edu.hk/tc/about-polyu/university-ranking/
Credits: https://www.polyu.edu.hk/tc/about-polyu/university-ranking/
Grade123455*5**
JUPAS計分12345.578.5
2. 乙類科目:Poly對應用科目嘅計分比其他大學特別,佢會睇呢類科目,不過計分上唔算有加乘。


Grade優異 II優異 / 優異 I
JUPAS計分43
3. 其他語文科目:理大喺呢度嘅計分無特別加乘


GradeEDCBA
JUPAS計分1234
5
除咗以上嘅計算,理工大學所有相關科目都有科目比重(5、7、10),例如學士學位中嘅核心科目,同埋高級文憑課程要求嘅中、英文科,比重都會係7或10;至於一啲優先考慮科目,科目比重一律係10,其他科目(包括指定嘅應用學習科目)比重至少為5,詳情都要上返Polyu網頁睇返每個課程嘅入學分數計算方法同最高比重科目。

彈性收生安排
理大於2023/24年度會繼續酌情考慮在文憑試中一科表現遜色而未達基本入學要求的考生申請,詳情會於檢討後公布。

香港浸會大學 Hong Kong Baptist University

Credits: http://www.hkbu.edu.hk/tch/about/campus-views.jsp?id=1
Credits: http://www.hkbu.edu.hk/tch/about/campus-views.jsp?id=1
1. 核心科目、甲類科目:浸大嘅JUPAS計分同DSE計分一樣,5**代表7分,無任何加乘。


Grade123455*5**
JUPAS計分1234567

2. 乙類應用科目:BU同理大計分方法唔同,BU只有部份課程會計乙類應用科目嘅成績,而且只有優異以上成績先會計分


Grade優異 II優異 I
JUPAS計分43

3. DSE丙類科目計分上,浸大、教大嘅JUPAS比換分數係最高,即使你拎Grade C都已經等於中大同理大嘅Grade A(7分);所以如果你有報考DSE丙類語言科目,而且成績唔差,你可以考慮吓JUPAS報浸大同教大。


GradeEDCBA
JUPAS計分34567
如果係報浸大,除咗一般入學要求,仲要留意個別課程嘅指定科目要求同最低入學要求。而且浸大睇入學申請係會睇埋考生嘅整體表現,例如學校成績、校方推薦、比賽或活動嘅經驗同成就等等,如果想了解更多浸大個別科目嘅計分方法同科目比重,都可以睇返佢哋院校網頁
彈性收生安排
如果DSE考生其中一科科目成績低過指定要求一個級別,只要符合以下條件,都有機會獲BU有關課程個別考慮:
 1. 喺其餘科目入面拎到2粒星(例如其中一科攞5**或分別有2科攞5*)
 2. 將浸大課程放喺Band A

香港城市大學 City University of Hong Kong

Credits: https://www.cityu.edu.hk/zh-hk/about
Credits: https://www.cityu.edu.hk/zh-hk/about
1. 甲類及核心科目:CityU基本上無咩特別,同DSE計分一樣


Grade123455*5**
JUPAS計分1234567


2. 乙類科目:同浸大類似,不過城大嘅計分只適用喺部份科目嘅指定課程


Grade優異 II優異 I
JUPAS計分43
3. 丙類科目計分:城大對其他語言科目JUPAS無加乘


GradeEDCBA
JUPAS計分12345
城大嘅學士學位課程,49個中有48個都係以4個核心科目同2個選修科目計算入學分數,另外一個會以Best5計數;而部份課程會喺相關科目有較高嘅計分比重(1.25至2.5倍不等),如果想知更多,可以睇返城大網站
彈性收生安排
城大喺2020/21年度會繼續以彈性收生安排考慮未達基本入學要求,但喺其他科目成績出眾嘅考生。相關安排正在審議,詳情容後公布。

嶺南大學 Lingnan University

Credit: https://life.ln.edu.hk/apl/indexC.html
Credit: https://life.ln.edu.hk/apl/indexC.html
1. 甲類、核心科目:嶺大嘅JUPAS同DSE計分一樣,比換上無特別加乘


Grade123455*5**
JUPAS計分1234567
2. 乙類應用科目:嶺大、港大、科大同樣都係唔計分
3. 丙類語言科目:LingU無特別計分方法
GradeEDCBA
JUPAS計分12345
LingU 一般會喺計算 DSE 成績加權後最佳嘅 5 個科目,而個別科目嘅比重將視乎所選嘅課程或應考年度,如果想知唔同課程嘅科目比重可以睇返嶺大校網

香港教育大學 The Education University of Hong Kong

Credit: https://www.eduhk.hk/zht/visitors/university-campus/campus-snapshot
Credit: https://www.eduhk.hk/zht/visitors/university-campus/campus-snapshot
1. 甲類科目同核心科目:教大計分方法換算上無特別


Grade123455*5**
JUPAS計分1234567
2. 乙類科目:EduU 同理大一樣,少有嘅院校會睇應用科目嘅成績


Grade優異 II優異 / 優異 I
JUPAS計分43
3. 丙類語言科目:EdU 同浸大嘅計分方法一樣,對於有報考呢類科目,而且成績唔差嘅學生,個計分非常有利!


GradeEDCBA
JUPAS計分34567
彈性安排安排
如果其中一科核心科目成績低過入學要求一個級別,但喺個別學科表現優異,同埋喺文憑試放榜後將課程放喺頭三個志願,仍然有機會獲教大彈性處理同獲邀參加面試,最終可唔可以獲取錄都視乎返有關嘅學科成績同面試表現等因素。

香港都會大學 Hong Kong Metropolitan University(香港公開大學 The Open University of Hong Kong)

Credits: http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd/Satellite?pagename=OUHK/tcSingPage&lang=chi
Credits: http://www.ouhk.edu.hk/wcsprd/Satellite?pagename=OUHK/tcSingPage&lang=chi
1. 甲類及核心科目:MU 計分都係同 DSE 計分一樣


Grade123455*5**
JUPAS計分1234567
2. 乙類應用學習科目:呢類科目 MU JUPAS 計分會按個別課程而定。
3. 丙類語言科目:雖然 MU 喺丙類科目計分上無浸大同教大咁著數,但比起其他院校都高啲。


GradeEDCBA
JUPAS計分23456
某啲選修科目喺個別課程會有較優先嘅考慮或較高既入學計分比程,詳情可以睇返 MU網頁

彈性收生注意事項

Credit: unsplash @kellysikkema
Credit: unsplash @kellysikkema

1.係咪好多科有星就一定有機會因為彈性收生安排入返大學?

唔一定,因為大部份院校嘅彈性收生都要求考生接受面試,所以就算你成績上合符資格,你都必須要通過唔同形式嘅入學面試。而且呢個新制度無提過名額問題,無人知到底院校會取錄幾多呢啲情況嘅考生。
面試好弱?一諗到面試就好驚好緊張?即睇以下文章:
【2024 Non-JUPAS/JUPAS Interview】無敵面試攻略幫你輕鬆攞Offer

2. 放咗榜之後先放有彈性收生安排啲科喺 BandA 志願,係咪都照有面試?

其實好多學科都會喺放榜前面試,所以如果你7月先改選科部署,可能會無咗面試加分嘅機會。
放榜除咗計分揀JUPAS,唔少人都會考慮買卷,但到底買卷為咗啲咩?睇吓呢篇最新整合嘅《買卷必睇指南》,入面列埋買卷程序、費用同一啲常見問題,睇完就知買卷點做好。
免費 DSE 電子報
定期為 30,000+ 中學生送上實用 DSE 資訊和資源
AfterSchool

AfterSchool

AfterSchool 是一個針對DSE而設的網上補習平台,課程涵蓋多個 DSE 科目,讓同學足不出戶就可以享有優質教學。註冊用戶人達 50,000 人,當中超過四分之一學生為應屆文憑試考生,是全港最大型網上補習平台。